Monika Dąbrowska Picewicz RZEŹBA

plen

Z CYKLU OKRĄGLAKI

RZEŹBA

masa szamotowa, porcelana, masy barwione, opiłki metalu

Praca dostępna