Monika Dąbrowska Picewicz RZEŹBA

plen

Z CYKLU ZAPISKI NA PUDEŁKACH

RZEŹBA

czerwona masa szamotowa, porcelana, masy barwione
wypalane w piecu Anagama

Zapytaj o pracę