Monika Dąbrowska Picewicz RZEŹBA

plen

Z CYKLU OKRĄGLAKI

RZEŹBA

masa szamotowa, porcelana, gliny barwione, opiłki metalu