Monika Dąbrowska Picewicz RZEŹBA

plen

Z CYKLU CHAOTYKI

RZEŹBA

porcelana, masy barwione, opiłki metalu