Monika Dąbrowska Picewicz RZEŹBA

plen

Z CYKLU CHAOTYKI

RZEŹBA

porcelana, masy barwione, beton ogniotrwały, siatka metalowa
wysokość 49cm