Monika Dąbrowska Picewicz NACZYNIE

plen

NIEBIESKI DZBANUSZEK

NACZYNIE

masa szamotowa, sól kobaltowa
wysokość 30cm