Monika Dąbrowska Picewicz NACZYNIE

plen

DZBANUSZEK SZAMOTOWY

NACZYNIE

masa szamotowa
wysokość 25cm